İŞLEM ÜCRETLERİ 2022

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ ALAN (m²) ÜCRET(TL)
0-1000 820
1001-3000 1228
3001-5000 1749
5001-10000 2124
APLİKASYON 10001-20000 2309
20001-50000 2646
50001-100000 3164
100001-200000 3911
200001-500000 6332
500000 den sonra her 100000 için 1116
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) 38
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) 1-10 Nokta 820
10 Noktadan sonra her bir nokta için 35
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 0-500 850
Yapısız iken yapılı hale gelme Sonraki her bir m² için 0,12
1 Bina İnşaat Alanı İlave her bina için (maktu*) 299
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde Maktu* 299
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) Maktu* 560
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 299
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 261
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

967
ARZİ İRTİFAK HAKKI 1 Parsel 560
İlave her bir parsel için (Maktu*) 299

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

261

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu* 261
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

56
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* 399
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* 51

Bölgesel Yöresel Katsayısı 1.01 olarak alınacaktır.